Editorial

  • Vincenc Kopeček

Biografie autora

Vincenc Kopeček
nar. 1980, získal Ph.D. v oboru politická a kulturní geografie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, kde rovněž působí od roku 2008 jako odborný asistent. Zabývá se zejména výzkumem etnických konfliktů, de facto států a neformálních politických institucí v regionu Jižního Kavkazu.