Pravoslavné církve a transformace gruzínsko-abcházského konfliktu

Tomáš Hoch, Tato Khundadze


Abstrakt: Koncept transformace konfliktů přisuzuje značný význam občanské společnosti, jejíž součástí jsou při širším vymezení rovněž církevní organizace. Jejich představitelé mají přímý přístup k osobám zapojeným do konfliktu, a tudíž mají potenciál ovlivňovat veřejné mínění a schopnost přivést znepřátelené strany k dialogu. Cílem této studie je identifikovat faktory, které způsobují nízkou míru angažovanosti Gruzínské pravoslavné církve a takzvané Abcházské pravoslavné církve v procesu budování míru a brání oběma náboženským organizacím pozitivně ovlivnit transformaci konfliktu. Terénní výzkum byl proveden prostřednictvím rozhovorů s představiteli abcházské i gruzínské občanské společnosti. Interview byla doplněna o veřejná prohlášení církevních představitelů v oblasti transformace konfliktu. Jako hlavní limity větší angažovanosti církevních institucí v abcházsko-gruzínském mírovém procesu byly identifikovány neslučitelné pohledy zmíněných církevních komunit na příčinu eskalace konfliktu a vysoká míra politizace obou církevních organizací, které podporují domácí nacionalistické diskurzy.

Klíčová slova: transformace konfliktu, církevní organizace, budování míru, neoficiální diplomacie, de facto státy, Gruzie, Abcházie


Full Text: Omezený přístup