Pravoslavné církve a transformace gruzínsko-abcházského konfliktu

  • Tomáš Hoch
  • Tato Khundadze
Klíčová slova: transformace konfliktu, církevní organizace, budování míru, neoficiální diplomacie, de facto státy, Gruzie, Abcházie

Abstrakt

Koncept transformace konfliktů přisuzuje značný význam občanské společnosti, jejíž součástí jsou při širším vymezení rovněž církevní organizace. Jejich představitelé mají přímý přístup k osobám zapojeným do konfliktu, a tudíž mají potenciál ovlivňovat veřejné mínění a schopnost přivést znepřátelené strany k dialogu. Cílem této studie je identifikovat faktory, které způsobují nízkou míru angažovanosti Gruzínské pravoslavné církve a takzvané Abcházské pravoslavné církve v procesu budování míru a brání oběma náboženským organizacím pozitivně ovlivnit transformaci konfliktu. Terénní výzkum byl proveden prostřednictvím rozhovorů s představiteli abcházské i gruzínské občanské společnosti. Interview byla doplněna o veřejná prohlášení církevních představitelů v oblasti transformace konfliktu. Jako hlavní limity větší angažovanosti církevních institucí v abcházsko-gruzínském mírovém procesu byly identifikovány neslučitelné pohledy zmíněných církevních komunit na příčinu eskalace konfliktu a vysoká míra politizace obou církevních organizací, které podporují domácí nacionalistické diskurzy.

Biografie autora

Tomáš Hoch
nar. 1980, je odborným asistentem katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na Ostravské univerzitě. Absolvoval magisterské a doktorské studium v oboru politické a kulturní geografie na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Věnuje se především neuznaným státům v kavkazském regionu, zahraniční rozvojové spolupráci a politice vůči zemím globálního Jihu. Aktuálně publikoval v časopisech Europe-Asia Studies, Problems of Post-Communism a Bulletin of Geography. Je také autorem dvou monografií o specifikách rozvoje v neuznaných státech a o roli Ruska v konfliktech a mírových procesech na Kavkaze.
Tato Khundadze
nar. 1987, je v současné době vedoucím analytické sekce Gruzínské veřejnoprávní televize. Vystudoval mezinárodní vztahy na University of London a obory pracovní vztahy a evropská integrace na Georgian-American University. Jeho výzkum se zaměřuje na politické a ekonomické faktory rozvoje jižního Kavkazu, transformaci konfliktů a oblast sociální spravedlnosti. Je autorem monografie Civil Diplomacy in Georgian-Abkhaz Conflict a analytických textů Challenges of Industrial Policy of Georgia či Towards a New Paradigm of Development: The Case of Georgia.

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)