Ruský svět a neoeurasianismus: dvě strany jedné mince

Jaroslav Kurfürst


Abstrakt: Hranice, suverenita a moc v postsovětském prostoru jsou v centru ruského geopolitického diskurzu, který po celé čtvrtstoletí od rozpadu SSSR usiluje o jeho politickou rekonceptualizaci a reteritorializaci. Dva nejaktuálnější civilizacionistické koncepty, ruský svět a neoeurasianismus, si nacházejí místo v ruské geopolitice formální, praktické i představované. Mají různou genezi a akcenty, ale i řadu shodných rysů. Stať je věnována kontrastu obou konceptů a dokumentuje jejich rozdíly i podobnosti z hlediska konceptuálně-strukturálního, kognitivně-geografického, ideologického i z hlediska uplatnění v praktické domácí i zahraniční politice Ruské federace. Komparace dochází k závěru komplementarity obou konceptů jako nástrojů vnitroruské konsolidace i budování sféry vlivu v postsovětském prostoru prostřednictvím mobilizace různých komunit i ideologických schémat.

Klíčová slova: Rusko, Ruský svět, neo-eurasianismus, geopolitika, civilizacionismus, postsovětský prostor


Full Text: PDF