Fantomové hranice – historické podmíněnosti politických a socioekonomických rozhraní současné Ukrajiny

Libor Jelen, Petr Dostál


Abstrakt: Pojem fantomová hranice či region je v současné politicko-geografické literatuře používán pro popsání situace, kdy původní politické hranice v určitém regionu již de iure neexistují, a přesto se stále objevují v rozličných formách sociálního a politického chování populace, ačkoliv již mohla být narušena historická kontinuita osídlení. Ukrajina je ke studiu tohoto efektu velmi vhodná pro svůj komplikovaný teritoriální vývoj. Příspěvek si všímá zejména podmíněností současných kulturních a socioekonomických struktur Ukrajiny, respektive jejich rozhraní, historickým vývojem Ukrajiny. Hlavním cílem textu je statistickou metodou ověřit, zda původní historické hranice korespondují s prostorovým vzorcem současných regionálních politických rozdílů ukrajinské společnosti a vytvářejí tak takzvaný fantomový efekt. Analýzou byly částečně potvrzeny fantomové hranice v politických a kulturně-demografických aspektech, naopak v ekonomických charakteristikách se fantomový efekt neprojevil.

Klíčová slova: Ukrajina, fantomové hranice, volební výsledky, regionální rozdíly, neparametrický test


Full Text: Omezený přístup