Steven Lee Myers: Nový car: Vzestup a vláda Vladimira Putina

  • Michaela Ducháčková

Abstrakt

Steven Lee Myers: Nový car: Vzestup a vláda Vladimira Putina. 1. vydání. Praha: Argo, 2016, 497 stran, ISBN 978-80-257-1752-3.

Biografie autora

Michaela Ducháčková
nar. 1990, vystudovala magisterský obor politické teorie a současné dějiny v Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou několik odborných stáží v neziskovém i státním sektoru. Zaměřuje se na problematiku fungování nedemokratických režimů a příčiny jejich (ne)stability.