Alexander Duleba, Tomáš Gális: Rusko, Ukrajina a my: Rozhovory Tomáša Gálisa s Alexandrom Dulebom

  • Ján Fiľakovský

Abstrakt

Alexander Duleba, Tomáš Gális: Rusko, Ukrajina a my: Rozhovory Tomáša Gálisa s Alexandrom Dulebom. 1. vydání. Bratislava: Premedia, 2016, 168 stran, ISBN 978-80-8159-313-0.

Biografie autora

Ján Fiľakovský
nar. 1989, vystudoval geografii a historii na Univerzitě Matěje Bela v Banské Bystrici. V současnosti působí jako interní doktorand na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity. Ve své vědecké a výzkumné práci zkoumá národní identitu postsovětských zemí, zvlášť Běloruska, Ukrajiny a Ruska.