Hynek Fajmon (ed.): Cesta České republiky do Evropské unie

  • Leona Šteigrová

Abstract

Hynek Fajmon (ed.): Cesta České republiky do Evropské unie. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, 172 stran, ISBN 80-7325-045-4.

Author Biography

Leona Šteigrová

 

 

Section
Book Reviews