Analýza aktivit elektronického džihádu v prostoru sociálních médií

  • Vít Střítecký
  • Petr Špelda
Klíčová slova: poststructuralismus, chronopolitika, revizionistický diskurs o světovém řádu, virtuální sociální sítě, Harakat al-Šabáb al-Mudžáhidín

Abstrakt

Předkládaný text nabízí analýzu praktického působení elektronického džihádu skrze twitterovou aktivitu somálské džihádisticko-salafistické skupiny Harakat al-Šabáb al-Mudžáhidín. Studie se opírá o poststrukturalistické chápání temporality, která se ve virtuálně akcelerovaném prostředí stává klíčovým zdrojem moci. Po představení teoretického argumentu soustředícího se na usouvztažnění problému temporality a mezinárodního uspořádání, včetně implikací plynoucích ze zásadní kvalitativní proměny tohoto vztahu, se text zaměří na analýzu revizionistického diskurzu šířeného konkrétními nesystémovými aktéry. Cílem článku je naznačit analytický potenciál specifické metodiky sběru dat z prostředí sociálních sítí a představit jednu z možností jejich interpretace. V kontextu metodologické inspirace je tato v textu realizována prostřednictvím specifických výrazových prostředků, které vhodně spojují metodologická východiska interpretací revizionistického diskurzu o světovém řádu. Provedená analýza v kontextu konkrétní teroristické kampaně ilustruje virtuálním prostorem akcelerovanou revisionistickou dynamiku narušující normativní základ vestfálského uspořádání.

Biografie autora

Vít Střítecký

nar. 1980, je odborným asistentem na katedře bezpečnostních studií Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval mezinárodní vztahy a bezpečnostní studia na Karlově univerzitě, Uppsala University a University of St. Andrews. Je autorem či spolueditorem několika monografií a kapitol v českých i zahraničních publikacích. Jeho odborné články byly publikovány například v časopisech International Politics, Journal of Communist and Postcommunist Studies, European Security, Osteuropa či Mezinárodní vztahy.

Petr Špelda

nar. 1986, je odborným asistentem na katedře bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha. Studoval mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK a Metropolitní univerzitě Praha.

Sekce
Stati

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)