Vytváření čínského snu: Proměna čínské politické modernity a zahraniční politiky

  • Aleš Karmazin
Klíčová slova: Čínská zahraniční politika, Si Ťin-pching, Čínský sen, Nová hedvábná cesta, politická modernita, identita

Abstrakt

Text se věnuje tomu, jak slogan Čínského snu prezidenta Čínské lidové republiky Si Ťin-pchinga a politika rozvíjení tohoto sloganu proměňují (zahraniční) politiku a nastavení moderního politického projektu Číny. K tomuto využívá pragmatickou teorii sociálního vývoje doplněnou o perspektivu literatury o mnohonásobných modernitách. Je analyzováno, jak politika Čínského snu vede k vytvoření nových zásadní projektů, jakými jsou zejm. Nová hedvábná cesta, ale i další. V článku je argumentováno a ukázáno, že se Čínský sen odvíjí od kombinace normativního znepokojení a mocenských aspirací, které prostupují i následným rozvojem politiky Čínského a jsou přetvářeny do vzájemně propojených starých i nových myšlenek, konceptů a projektů. Politika čínského snu tedy není založena na vývoji teorie a praxe (zahraniční) politiky de novo, ale spíše na kreativním propojení mezi starými (v čínské politice dobře známými) a novými prvky.

Biografie autora

Aleš Karmazin

nar. 1987, je v současnosti doktorandem v Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dříve absolvoval studium mezinárodních vztahů (MSc.Econ.) na Aberystwyth University a čínské politiky (M.Sc.) na London School of Economics, kde v daném programu získal cenu Fei Xiaotonga za nejlepší magisterskou práci. Působil též jako hostující výzkumník na Pekingské univerzitě. Odborně se zaměřuje na konstruktivistické, sociologizující a kritické přístupy v mezinárodních vztazích, koncept státu, otázku mezinárodního řádu a jeho regionální variace, na čínskou a indickou domácí i zahraniční politiku a na zahraničněpolitické vztahy ve východní Asii. Jeho doktorský projekt se věnuje konstrukci a organizaci moderního státu v Číně a Indii.

Sekce
Konzultace

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)