Miroslav Hroch: Hledání souvislostí: Eseje z komparativních dějin Evropy

  • Ondřej Svoboda

Abstrakt

Miroslav Hroch: Hledání souvislostí: Eseje z komparativních dějin Evropy. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2016, 339 stran, ISBN 978-80-7419-232-6.

Biografie autora

Ondřej Svoboda

nar. 1988, vystudoval právo a mezinárodní teritoriální studia na Univerzitě Karlově. Specializuje se na mezinárodní ekonomické právo a společnou obchodní politiku EU. V současnosti je doktorandem na katedře mezinárodního práva Právnické fakulty UK a profesně působí na oddělení mezinárodního práva Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Sekce
Recenze