Rozšiřování Evropské unie jako nástroj transformace srbsko-kosovského konfliktu po roce 2008

  • Tereza Marošková
Klíčová slova: Srbsko, Kosovo, EU, kondicionalita, konflikt, transformativní síla

Abstrakt

Cílem článku je analyzovat, jaký vliv byla schopna Evropská unie vyvinout na srbsko-kosovský konflikt po roce 2008 prostřednictvím integračního procesu Srbska. Pro zjištění vlivu byl využit analytický rámec pro výzkum působení evropské integrace a přidružení na hraniční konflikty. Podařilo se tak prokázat přímé i nepřímé působení EU na konflikt. Nepřímo napomohla transformaci konfliktu proevropská orientace vlád po roce 2008, ale přímo k ní přispělo především použití kondicionality. Díky využívání jednotlivých fází integračního procesu jako odměn za pokrok v rámci dialogu mezi Srbskem a Kosovem se Evropské unii podařilo srbsko-kosovský konflikt deeskalovat a potvrdit, že politika rozšiřování je nejsilnějším zahraničněpolitickým nástrojem Evropské unie.

Biografie autora

Tereza Marošková

nar. 1989, vystudovala magisterský obor evropská studia a mezinárodní vztahy na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době je na této katedře interní doktorandkou. Zabývá se výzkumem přístupového procesu států západního Balkánu do Evropské unie a vlivem EU na konflikty mezi těmito státy.

Sekce
Výzkumné články