Lidový nacionalismus a čínská zahraniční politika

  • Stanislav Myšička
Klíčová slova: Čína, nacionalismus, zahraniční politika, mezinárodní vztahy

Abstrakt

Článek zkoumá vliv vyšší přítomnosti nacionalistických nálad u čínské veřejnosti na čínskou zahraniční politiku pomocí analýzy několika projevů lidového nacionalismu mezi lety 1999 a 2012. Dochází k závěru, že vliv lidového nacionalismu na čínskou zahraniční politiku je omezený, a to zejména ze tří důvodů. Zaprvé v rámci vysoce centralizovaného čínského politického systému, ovládaného komunistickou stranou, jsou  spontánní akce veřejnosti obecně silně kontrolovány a veřejné projevy nacionalistického ražení jsou povolovány pouze tehdy, je-li možné je pragmaticky využít pro diplomatický tlak Číny na ostatní státy. Zadruhé nacionalismus není jediným zdrojem legitimity čínského režimu, je však nutné také počítat s jeho snahou o ekonomickou modernizaci, což vyžaduje bezproblémové vztahy s USA, ale i s jinými významnými světovými ekonomikami. Zatřetí jsou nacionalistické nálady mezi čínskou veřejností rozšířeny méně, než naznačují mnohé studie nacionalismu v současné Číně.

Biografie autora

Stanislav Myšička

nar. 1983, je odborným asistentem na Katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Mezi oblasti jeho odborného zájmu patří čínská moderní historie, čínská zahraniční politika, mezinárodní vztahy v Asii a dějiny asijského politického myšlení. Je autorem knihy John Rawls a teorie mezinárodní spravedlnosti (Brno: CDK 2014).

Sekce
Výzkumné články