Petr Kaniok: Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?

  • Jan Němec

Abstract

Publikace „Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?“ se zabývá rolí, kterou parlamenty členských zemí EU měly a mají jako kolektivní aktér politického systému EU. Publikace vysvětluje historický vývoj tohoto aktérství a poté cílí na jeho současnou podobu. V této souvislosti studie analyzuje využití instrumentů, jež parlamenty dostaly k dispozici Lisabonskou smlouvou. Kniha se zaměřuje na praxi kontroly subsidiarity u legislativních návrhů a vysvětluje, proč a do jaké míry se parlamenty na kolektivní kontrole legislativy podílejí. Hlavním závěrem knihy je, že parlamenty své kolektivní aktérství chápou jako brzdu evropské integraci. Akademické závěry kniha interpretuje také v obecném politickém kontextu, přičemž zdůrazňuje potřebu kolektivní aktérství parlamentů v EU výrazně zefektivnit a zatraktivnit.

Author Biography

Jan Němec

born in 1980, he majored in International Trade, International Politics and Diplomacy and Political Science at the Faculty of International Relations, the University of Economics in Prague, and in International Relations at the Faculty of Social Sciences of Charles University in Prague. He works as an assistant professor in the Department of Political Science at the University of Economics and until 2016 he was a research specialist in the Parliamentary Institute of the Office of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament. He focuses on comparative politics, issues of parliamentarism and politics in Latin America in his research. He is also the editor-in-chief of Politologická revue / Czech Political Science Review.

Section
Book Reviews