Petr Kaniok: Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?

  • Jan Němec

Abstrakt

Publikace „Národní parlamenty a evropská integrace: kolektivní aktér politického systému EU?“ se zabývá rolí, kterou parlamenty členských zemí EU měly a mají jako kolektivní aktér politického systému EU. Publikace vysvětluje historický vývoj tohoto aktérství a poté cílí na jeho současnou podobu. V této souvislosti studie analyzuje využití instrumentů, jež parlamenty dostaly k dispozici Lisabonskou smlouvou. Kniha se zaměřuje na praxi kontroly subsidiarity u legislativních návrhů a vysvětluje, proč a do jaké míry se parlamenty na kolektivní kontrole legislativy podílejí. Hlavním závěrem knihy je, že parlamenty své kolektivní aktérství chápou jako brzdu evropské integraci. Akademické závěry kniha interpretuje také v obecném politickém kontextu, přičemž zdůrazňuje potřebu kolektivní aktérství parlamentů v EU výrazně zefektivnit a zatraktivnit.

Biografie autora

Jan Němec

nar. 1980, vystudoval obory mezinárodní obchod, mezinárodní politika a diplomacie a politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako odborný asistent na katedře politologie FMV VŠE. Do roku 2016 byl zaměstnancem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako odborný pracovník Parlamentního institutu. Zaměřuje se na komparativní politiku, problematiku parlamentarismu a politiku v zemích Latinské Ameriky. Je šéfredaktorem odborného časopisu Politologická revue.

Sekce
Recenze