Čína a suverenita: pojetí suverenity v čínském odborném prostředí

  • Aleš Karmazin
Klíčová slova: Čína, suverenita, teorie mezinárodních vztahů, Hongkong, lidská práva, právo, expertní vědění

Abstrakt

Suverenita je pro Čínskou lidovou republiku Čínu jedním z klíčových témat její zahraniční politiky. V tomto textu se zabývám tím, jak tento klíčový pojem a fenomén chápe čínská odborná sféra. Hlavní otázkou je, jak čínské odborné prostředí přistupuje k suverenitě a jak ji případně teoreticky či konceptuálně rozvíjí. V textu ukazuji, že lze identifikovat jednoznačně dominantní model, který je totožný s takzvaným konzervativním (absolutním, vestfálským) pojetím suverenity. Zároveň ale v některých specifických případech čínští autoři vykazují poměrně značný stupeň kreativity, a překonávají tak konzervativní pojetí suverenity. Těmito případy jsou vztah Číny k Tchaj-wanu a Hongkongu, propojení mezi suverenitou a lidskými právy a koncept inter-temporálního práva.

Biografie autora

Aleš Karmazin

narozen 1987, je v současnosti doktorandem na Institutu politologických studií FSV UK a vyučujícím na Katedře asijských studií Metropolitní univerzity Praha. Absolvoval studium mezinárodních vztahů (MScEcon) na Aberystwyth University a čínské politiky (MSc) na London School of Economics. Působil též jako hostující výzkumník na Pekingské univerzitě. Odborně se zaměřuje na konstruktivistické, sociologizující a kritické přístupy v MV, koncept státu, otázku mezinárodního řádu a jeho regionální variace, čínskou a indickou domácí a zahraniční politiku a na zahraničně-politické vztahy ve východní Asii.

Sekce
Výzkumné články