„Za ochranu křesťanství?“: postoje ruské pravoslavné církve vůči Západu a její místo v zahraniční politice Ruské federace

  • Maria Avanesova
  • Vladimír Naxera
Klíčová slova: Rusko, patriarcha, Ruská ortodoxní církev, ruská zahraniční politika, ruská civilizace

Abstrakt

V průběhu postsovětského vývoje se Ruská pravoslavná církev stala významným aktérem v politickém a sociálním životě Ruska. Tento text se zaměřuje na to, jakým způsobem se vyvíjel vztah Ruské pravoslavné církve vůči Západu a jak církev figuruje v ruské oficiální politice vůči Západu. Článek, který je založený především na analýze primárních zdrojů (státní a církevní dokumenty, média), je strukturovaný chronologicky. Důležitými mezníky jsou nástup Vladimíra Putina do funkce prezidenta a Kirilla do funkce moskevského patriarchy. Studie ukazuje, že v současnosti jsou státní a církevní rétorika téměř totožné a soustředí se na obhajobu ruských zahraničněpolitických vizí a plánů.

Biografie autora

Maria Avanesova

narozena 1993, vystudovala obor mezinárodní vztahy na FF ZČU v Plzni. V současnosti studuje na Katedře politologie a mezinárodních vztahů téže univerzity doktorský program mezinárodní vztahy. Zabývá se otázkami působení Ruské pravoslavné církve v Rusku a v postsovětském prostoru a ruskou soft power.

Vladimír Naxera

narozen 1986, vystudoval politologii na Katedře politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni, kde v současnosti působí jako odborný asistent. Mezi hlavní oblasti jeho zájmu patří vybraná témata politické teorie, především otázka korupce a politických souvislostí veřejných událostí. Dále se zabývá otázkou populismu a některými tématy ruské politiky a geopolitiky. Je autorem nebo spoluautorem několika monografií (například Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace, Brno, 2015) a řady článků v odborných časopisech.

Sekce
Výzkumné články