Hodnocení regulace lobbingu u EK a EP podle projektu Mezinárodních standardů nevládních organizací

  • David Babák
  • Markéta Pitrová
Klíčová slova: Lobbing, hodnocení, regulace lobbingu, mezinárodní standardy, nevládní organizace, EU, Evropská komise, Evropský parlament

Abstrakt

Současná regulace lobbingu v EU (EP a EK), v podobě formální dokumentace, vykazuje pohledem projektu mezinárodních standardů nevládních organizací značné rezervy. Systém je dle tohoto projektu nejsilnější z hlediska svého vymezení či transparentnosti, a naopak nejslabší v oblasti kontroly, sankcí a integrity. Zjištěná reflexe zcela odpovídá základním parametrům unijního, dobrovolného a sebe-regulačního systému. Celkové výsledky výzkumu ukazují, že Komise alespoň částečně splňuje více jak polovinu stanovených standardů. Parlament naopak méně než polovinu. Obě instituce tak vykazují velký prostor pro posílení regulace zejména v oblastech integrity, participace a přístupu. Mezi zásadní problémy unijní regulace patří především: neucelenost, dobrovolný rejstřík transparentnosti, nedostatek poskytovaných údajů v rejstříku, absence nezávislého dozorového orgánu a přísnějších sankcí či benevolentního používání instrumentu legislativní stopy.

Biografie autora

David Babák

narozen 1991, absolvent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vystudoval Mezinárodní vztahy a evropská studia v bakalářském programu a Evropská studia v navazujícím magisterském programu.

Markéta Pitrová

narozena 1973, docentka v oboru evropská studia katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Sleduje záležitosti EU zejména z institucionálního hlediska. Zvláštní pozornost věnuje reprezentaci zájmů v EU.

Sekce
Výzkumné články