Jiří Gruša: Eseje a studie o diplomacii a politice: Dílo Jiřího Gruši: svazek V.

1. vydání. Editor Dalibor Dobiáš. Brno: Barrister & Principal, 2017, 588 stran, ISBN 978-80-7485-133-9 (signatura knihovny ÚMV 62 037).

  • Martin Petlach

Abstrakt

V esejích, projevech a dalších textech v tomto svazku Jiří Gruša, jako český velvyslanec, ministr, posléze i ředitel Diplomatické akademie ve Vídni, komentuje Evropu po pádu železné opony a její výzvy. Nabízí jedinečně mnohostranný a zasvěcený pohled na vzájemné vztahy Čechů, Němců a Rakušanů a jejich novodobé milníky (Česko-německá deklarace, vstup České republiky do NATO a Evropské unie). Předkládá však i svůj pohled na historii středoevropského soužití. Již Grušovy texty z počátku devadesátých let přitom představují překvapivě aktuální konfrontaci se základy soudržnosti evropských společenství a jejich vnitřními a vnějšími hrozbami.

Biografie autora

Martin Petlach

nar. 1991, vystudoval obor politologie na katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého, kde rovněž pokračuje v doktorském programu. Dále studoval například v Nizozemsku na Haagské univerzitě. Odborně se věnuje soudobé politice Malajsie, diplomatickým studiím a nedemokratickým režimům v součinnosti se sociálně neurovědním výzkumem.

Sekce
Recenze