Jiří Gruša: Eseje a studie o diplomacii a politice: Dílo Jiřího Gruši: svazek V.

1. vydání. Editor Dalibor Dobiáš. Brno: Barrister & Principal, 2017, 588 stran, ISBN 978-80-7485-133-9 (signatura knihovny ÚMV 62 037).

  • Martin Petlach

Abstract

V esejích, projevech a dalších textech v tomto svazku Jiří Gruša, jako český velvyslanec, ministr, posléze i ředitel Diplomatické akademie ve Vídni, komentuje Evropu po pádu železné opony a její výzvy. Nabízí jedinečně mnohostranný a zasvěcený pohled na vzájemné vztahy Čechů, Němců a Rakušanů a jejich novodobé milníky (Česko-německá deklarace, vstup České republiky do NATO a Evropské unie). Předkládá však i svůj pohled na historii středoevropského soužití. Již Grušovy texty z počátku devadesátých let přitom představují překvapivě aktuální konfrontaci se základy soudržnosti evropských společenství a jejich vnitřními a vnějšími hrozbami.

Author Biography

Martin Petlach

born in 1991, he graduated from Palacky University, namely its Department of Politics and European Studies, where he is currently working on his Ph.D. in Comparative Politics. Previously, he also studied at The Hague University in the Netherlands. His academic interests concern contemporary politics of Malaysia, diplomatic studies, and non-democratic regimes in association with social neuroscience research.

Section
Book Reviews