Stein Ringen: Národ ďáblů: Proč si necháváme vládnout?

1. vydání. Překlad Jiří Ogrocký. Brno: Masarykova univerzita, edice Poprvé v češtině, 2017, 227 stran, ISBN 978-80-210-8506-0.

  • Marián Sekerák

Abstrakt

Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí; občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento politický rébus rozplétá bez rozpaků, na příkladu Spojených států a Velké Británie břitce a přesvědčivě demonstruje, jak se vytváří a udržuje národní kultura poslušnosti. Ukazuje, jakými cestami se musejí vydat vůdci, kteří chtějí vládnout pomocí autority spíše než pomocí síly a kteří chtějí, řečeno s Immanuelem Kantem, „udržet pořádek v národě ďáblů“.

Biografie autora

Marián Sekerák

nar. 1989, působí jako analytik a vysokoškolský pedagog. Politologii studoval na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici. Doktorát ve stejném oboru obdržel v Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Specializuje se na politickou teorii a filozofii, teorii demokracie, diplomatické aktivity Svatého stolce a vybrané teologické otázky. V roce 2013 vydal monografii s názvem Ekonomická demokracia: dejiny, teória a prax. Jeho vědecké texty byly publikovány v různých kolektivních monografiích a časopisech, jako například Italian Political Science Review, Studia Politica: Romanian Political Science Review, Studia theologica, Utrecht Law Review, Sociológia, Studia Politica Slovaca, Politologická revue a dalších. Je členem Pracovní skupiny pro sociální otázky při České biskupské konferenci.

Sekce
Recenze