Stein Ringen: Národ ďáblů: Proč si necháváme vládnout?

1. vydání. Překlad Jiří Ogrocký. Brno: Masarykova univerzita, edice Poprvé v češtině, 2017, 227 stran, ISBN 978-80-210-8506-0.

  • Marián Sekerák

Abstract

Politolog Stein Ringen z Oxfordské univerzity nabízí čtenářům provokativní zamyšlení nad principy demokratického vládnutí: jak vláda přiměje občany, aby respektovali její autoritu? Každá vláda musí prosazovat i nepopulární opatření, od výběru daní přes vymáhání práva po dodržování předpisů. Podle Ringena na to však síla nestačí; občané musejí být ochotní se podřídit a nechat se vést. Autor tento politický rébus rozplétá bez rozpaků, na příkladu Spojených států a Velké Británie břitce a přesvědčivě demonstruje, jak se vytváří a udržuje národní kultura poslušnosti. Ukazuje, jakými cestami se musejí vydat vůdci, kteří chtějí vládnout pomocí autority spíše než pomocí síly a kteří chtějí, řečeno s Immanuelem Kantem, „udržet pořádek v národě ďáblů“.

Author Biography

Marián Sekerák

born in 1989, he studied political science at Matej Bel University in Banská Bystrica (Slovakia) and obtained his Ph.D. at the Institute of Political Studies of the Faculty of Social Sciences of Charles University (the Czech Republic). He currently works as an analyst and a university lecturer. He specializes in political theory, theory of democracy, diplomatic activities of the Holy See, and selected theological issues. In 2013 he published a book entitled Economic Democracy: History, Theory and Practice. His scientific texts have been published in various books and journals, such as Italian Political Science Review, Studia Politica: Romanian Political Science Review, Studia theologica, Utrecht Law Review, Sociológia, Studia Politica Slovaca, Politologická revue (Czech Political Science Review), and others. He is a member of the Social Issues Working Group of the Czech Bishops’ Conference.

Section
Book Reviews