Michael Brtnický: Evropská unie a prostor arabského Středomoří: Blízký partner, nebo nebezpečná periferie?

1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016, 275 stran, ISBN 978-80-7325-406-3 (signatura knihovny ÚMV 61 775).

  • Radka Havlová

Abstrakt

Kniha pojednává o evropské zahraniční politice vůči osmi arabským zemím ve Středomoří v období 1995–2014. Autor využívá teoretického konceptu strukturální zahraniční politiky a ve třech analytických kapitolách zkoumá vnitřní dimenzi evropské zahraniční politiky, její implementaci a podmínky pro její rozvíjení v prostoru arabského Středomoří. Studie tak pokrývá přelomové období evropského zahraničněpolitického působení ve zmíněném prostoru, které zahrnuje i tři zásadní iniciativy: 1. Barcelonský proces: Euro-středomořské partnerství, 2. Evropskou politiku sousedství a 3. Barcelonský proces: Unii pro Středomoří.

Biografie autora

Radka Havlová

narozena 1975, je absolventkou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (politologie, mezinárodní vztahy) a Vysoké školy ekonomické v Praze (mezinárodní politika a diplomacie, psychologie), v současné době odborná asistentka na VŠE. Zabývá se zejména oblastí Blízkého východu, Asie, problematikou kultury a etnických konfliktů v mezinárodních vztazích.

Sekce
Recenze