Je Evropská unie energetický aktér ve vztazích s vybranými zeměmi subsaharské Afriky?

  • Lukáš Tichý
  • Jan Prouza
Klíčová slova: Evropská unie, subsaharská Afrika, energetika, aktérství, ropa, plyn

Abstrakt

Hlavním cílem článku je pomocí unijního konceptu vnějšího aktérství analyzovat energetické vztahy EU vůči současným (Angola, Gabon a Nigérie) a potenciálním dodavatelům (Mosambik, Tanzanie a Keňa) v subsaharské Africe v období let 2007 – 2017 s důrazem na možnosti posílení energetické bezpečnosti. Smyslem článku je zjistit, zda je EU vnímána jako svébytný aktér mezinárodních energetických vztahů, nebo zda jsou tyto energetické vztahy stále doménou jednotlivých evropských států. Článek v rámci unijního aktérství dále analyzuje cíle, zájmy a nástroje, jež EU ve své energetické politice sleduje a využívá vůči těmto zemím subsaharské Afriky.  Článek používá modifikovanou podobu vnějšího energetického aktérství EU založeného na třech kritériích, jimž jsou: (1) vnímání aktéra třetí stranou, (2) cíle a zájmy politiky, a (3) zdroje a nástroje politiky.

Biografie autora

Lukáš Tichý

nar. 1982, je koordinátorem Centra energetické politiky a výzkumný pracovník Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. K oblastem jeho zájmu patří především energetická bezpečnost EU a Ruska, ruská zahraniční a bezpečnostní politika, energetická bezpečnost, analýza diskurzu, teroristické útoky na energetický sektor, vztahy mezi EU a Ruskem a teorie mezinárodních vztahů. Publikoval několik článků v domácích i zahraničních impaktovaných časopisech (například Energy Policy, International Politics, Middle East Policy, Studies in Conflict & Terrorism, Asia Europe Journal), sbornících z konferencí a monografiích.

Jan Prouza

nar. 1984, vystudoval navazující magisterský obor politologie a africká studia na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové a doktorský program mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha a Ústavu mezinárodních vztahů. V rámci svého magisterského studia strávil semestr na University of Ghana, kam se od té doby pravidelně vrací, jelikož se tato západoafrická země stala jedním z jeho hlavních odborných zájmů. Ve svých publikacích se vedle Ghany zaměřuje na region západní Afriky, africké konflikty a africké politické systémy. Od roku 2009 pracuje jako odborný asistent na katedře politologie FF UHK. V současnosti působí také jako odborný asistent na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha.