Vnější dimenze energetické bezpečnosti EU v oblasti zemního plynu – přístup k diverzifikaci dodavatelů

  • Zbyněk Dubský
  • Daniel Pavliňák
Klíčová slova: Energetická bezpečnost, kritéria zabezpečení dodávek, potrubí, materialistický přístup, Index pro porovnání zásobovacích cest, EU

Abstrakt

Stať se zabývá jedním z aspektů vnější dimenze energetické bezpečnosti EU, konkrétně otázkou diverzifikace dodávek zemního plynu v případě závislosti na dovozu. Diverzifikace dovozů zemního plynu hraje specifickou roli, neboť je závislá na schopnosti a přijatelnosti realizace nových přepravních tras. Cílem stati je vytvořit metodologický rámec pro hodnocení jednotlivých variant infrastrukturních řešení dovozních plynovodů a tím i dodavatelů s využitím kvantitativních metod. Pro porovnání variant plynovodů bylo zvoleno šest kritérií (roční kapacita plynovodu; smluvní cena a poplatek za přepravu vyjednané s producentem zemního plynu a tranzitními státy; zbývající vytěžitelné zásoby zemního plynu ve zdrojové zemi; politická a bezpečnostní stabilita zdrojových zemí; počet a politická a bezpečností stabilita tranzitních zemí; energetická hustota zemního plynu) a byly spojeny do konstruovaného Indexu. Ten umožňuje porovnání alternativ, přičemž zohledňuje politickou i ekonomickou rovinu při plánování a realizaci přepravních sítí.

Biografie autora

Zbyněk Dubský

nar. 1974, je odborným asistentem ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Titul inženýr v programu mezinárodní obchod a titul Ph.D. v programu mezinárodní politické vztahy získal na Vysoké škole ekonomické v Praze. Specializuje se na bezpečnostní otázky včetně jejich dopadu na praktická opatření v Evropě a dále na evropský integrační proces.

Daniel Pavliňák

nar. 1994, studuje magisterský program mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a zároveň programu International business realities na IAE, Université Jean Moulin Lyon 3. Titul bakaláře získal v oboru mezinárodní ekonomické vztahy a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Akademicky se zaměřuje na kvantitativní metody v oblasti energetické bezpečnosti a na souvislost energetiky s ekonomickým vývojem.