Energetická politika České republiky: EU jako rámující aktér?

  • Markéta Votoupalová
Klíčová slova: Energetická politika, Česká republika, rámování, aktérství, Evropská unie, diskurzně-historický přístup

Abstrakt

Od přijetí Lisabonské smlouvy zkoumají odborníci, zda v sektoru energetické politiky dochází k bližší spolupráci mezi členskými státy a institucemi Evropské unie (EU). Překvapivě málo pozornosti bylo však v tomto kontextu doposud věnováno konceptu aktérství, konkrétně pak otázce, zda se EU daří rámovat energetický diskurz v členských státech. Tato stať si klade za cíl zjistit, zda lze EU vnímat jako rámujícího aktéra v českém energetickém diskurzu a zda se její rámující moc liší napříč tématy a žánry politického diskurzu. Metodologicky vychází studie z diskurzně-historického přístupu. Výsledky analýzy poukazují na fakt, že rámování se neliší napříč tématy, ale spíše v závislosti na typu žánru. Zároveň probíhá rámování jak explicitně, tak implicitně, a to při souhlasu i nesouhlasu ČR s politikami EU.

Biografie autora

Markéta Votoupalová

nar. 1988, vystudovala mezinárodní vztahy a diplomacii na Vysoké škole ekonomické v Praze a česko-německou mezikulturní komunikaci a skandinavistiku se zaměřením na dánštinu na Univerzitě Karlově. Nyní působí jako odborná asistentka ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka při Vysoké škole ekonomické, kde vede kurzy o migraci v mezinárodních vztazích, o EU jako aktérovi nebo o globalizaci. Její výzkumné zájmy zahrnují analýzu diskurzu, mezinárodní migraci, svobodu pohybu, schengenský prostor, azylovou politiku, energetiku, státní suverenitu, koncept hranic a solidaritu. V minulosti pracovala pro řadu neziskových organizací, ministerstvo vnitra a ministerstvo spravedlnosti (Probační a mediační služba).