Lukáš Tichý a kol.: Terorismus a energetika na Blízkém Východě a v severní Africe, dopady pro EU a ČR.

1. vydání. Praha: ÚMV, 2017, 303 stran, ISBN: 978-80-87558-29-4 (signatura knihovny ÚMV 62 017 PK, 62 017a, 62 017b).

  • Sára Jungwirthová

Abstract

Útoky na energetický sektor a přepravní infrastrukturu představují důležitou součást strategie militantních a teroristických organizací na Blízkém východě a v severní Africe, jako je al-Káida a Islámský stát, ale také Kurdská strana pracujících (PKK). Stejně tak je energetika používána jako nástroj zastrašování nebo vydírání, například libanonským hnutím Hizballáh, palestinskou politickou a teroristickou skupinou Hamás, panislámským politickým hnutím Hizb ut-Tahrir a Muslimským bratrstvem na Blízkém východě a v severní Africe. V budoucnu nelze vyloučit útoky na energetický sektor v Evropě nebo na energetická aktiva evropských společností v zahraničí ze strany al-Káidy nebo Islámského státu, přičemž tyto útoky by mohly přímo ohrozit unijní energetickou bezpečnost v závislosti na rozsahu způsobené škody. Teroristická činnost a útoky zaměřené na energetický sektor na Blízkém východě a severní Africe pak mají dopad především na postižený stát, jejich nepřímý dopad na energetickou bezpečnost EU je spíše minimální.

Author Biography

Sára Jungwirthová

born in 1994, is currently enrolled in two Master’s Programmes: Russian and Eurasian Studies at the Faculty of Social Sciences of Charles University and International Relations and Energy Security at the Faculty of Social Studies of Masaryk University. She has interned at the Centre for Energy Policy of the IIR and is now pursuing an internship at the British Embassy in Prague. Her academic focus is on current Ukrainian and Russian Orthodoxy and energy security of the Caspian Sea Region.