Lukáš Tichý: Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích.

1. vydání. Praha: MUP Press, 2017, 235 stran, ISBN 978-80-87956-62-5 (signatura knihovny ÚMV 62 268).

  • Martin Mareš

Abstrakt

Energetická otázka představuje dlouhodobě jedno z nejčastěji diskutovaných témat v mezinárodních vztazích (MV), přičemž stranou pozornosti nezůstala ani pro Evropskou unii (EU) a Ruskou federaci (RF). Naopak oba aktéři věnují problematice energetiky dlouhodobě zvýšenou pozornost. Pro Evropskou unii jako jednoho z největších světových spotřebitelů a dovozců je energetika, resp. zajištění energetické bezpečnosti, tématem jak vnitřní politiky (liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem, propojení energetické infrastruktury členských států), tak vnější politiky (energetické vztahy s hlavními producentskými státy). Podobně pro Ruskou federaci jako jednoho z hlavních producentů, který je silně závislý na prodeji a vývozu energetických surovin, hraje energetika důležitou roli jak ve vnitřní politice (rozhodující determinanta ekonomického růstu) tak ve vnější politice (úzké propojení energetiky s bezpečnostní politikou a důležitý nástroj zahraničně-politického vlivu ve světě).

Biografie autora

Martin Mareš

nar. 1994, absolvent Univerzity Pardubice v bakalářském oboru English for Business. Na podkladě své bakalářské práce napsal článek s názvem The Island Topos: From Paradise to Prison, který byl publikován v univerzitním sborníku American and British Studies Annual. Od roku 2017 studuje na Vysoké škole ekonomické v Praze magisterský obor International and Diplomatic Studies. V roce 2017 se účastnil programu Pražského studentského summitu, model EU, a v roce 2018 se účastnil modelu OSN v Miláně. V roce 2017–2018 absolvoval stáž na americkém velvyslanectví v Praze. V současné době studuje semestr v North Carolina State University ve Spojených státech amerických.