Lukáš Tichý: Diskurz EU a Ruska o energetických vztazích.

1. vydání. Praha: MUP Press, 2017, 235 stran, ISBN 978-80-87956-62-5 (signatura knihovny ÚMV 62 268).

  • Martin Mareš

Abstract

Energetická otázka představuje dlouhodobě jedno z nejčastěji diskutovaných témat v mezinárodních vztazích (MV), přičemž stranou pozornosti nezůstala ani pro Evropskou unii (EU) a Ruskou federaci (RF). Naopak oba aktéři věnují problematice energetiky dlouhodobě zvýšenou pozornost. Pro Evropskou unii jako jednoho z největších světových spotřebitelů a dovozců je energetika, resp. zajištění energetické bezpečnosti, tématem jak vnitřní politiky (liberalizace vnitřního trhu s elektřinou a plynem, propojení energetické infrastruktury členských států), tak vnější politiky (energetické vztahy s hlavními producentskými státy). Podobně pro Ruskou federaci jako jednoho z hlavních producentů, který je silně závislý na prodeji a vývozu energetických surovin, hraje energetika důležitou roli jak ve vnitřní politice (rozhodující determinanta ekonomického růstu) tak ve vnější politice (úzké propojení energetiky s bezpečnostní politikou a důležitý nástroj zahraničně-politického vlivu ve světě).

Author Biography

Martin Mareš

born in 1994, graduated from the University of Pardubice in the Czech Republic, with his specialization being English for Business. Based on his bachelor’s thesis he wrote an article called “The Island Topos: From Paradise to Prison”, which was then published in the American and British Studies Annual. Since 2017, he has been furthering his studies in the master’s degree program of International and Diplomatic Studies at the University of Economics in Prague, the Czech Republic. In 2017, he took part in the EU Model of the Student Summit Project. In 2018, he took part in the UN Model in Milan. In the years 2017–2018 he did an internship at the U.S. Embassy in Prague. He is currently spending one semester abroad at North Carolina State University in the USA.