Miniatura arabského jara: Revoluce, kontrarevoluce a sektářství v Bahrajnu

Mitchell Belfer: Smal State, Dangerous Region: A Strategic Assessment of Bahrain. 1. vydání. Frankfurt: Peter Lang, 2014, 412 stran, ISBN 978-363-164-639-7. Toby Matthiesen: Sectarian Gulf: Bahrain, Saudi Arabia, and the Arab Spring that wasn’t. 1. vydání. Stanford: Stanford University Press, 2016, 198 stran, ISBN 978-0-8047-8573-0. Miloš Mendel: Arabské jaro: Historické a kulturní pozadí událostí na Blízkém východě. 1. vydání. Praha: Academia, 2015, 349 stran, ISBN 978-80-200-2474-9.

  • Karel Černý

Biografie autora

Karel Černý

nar. 1980, vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a působí na Fakultě humanitních studií UK. Zabývá se historickou sociologií, teoriemi konfliktu, revoluce a sociální změny. Z věcného hlediska se zaměřuje na současný Blízký východ a také na migraci a integraci obyvatel z převážně muslimských zemí v západních společnostech včetně Spojených států a České republiky. V rámci Fulbrightova stipendia působil na Kalifornské univerzitě v Santa Barbaře (2012–2013) a byl hlavním řešitelem grantu GAČR s tematikou arabských revolucí (2013–2015). Publikoval řadu monografií, mezi jinými Jezídové: komunita na útěku (2017) nebo Velká blízkovýchodní nestabilita (2017).