Eva Klvačová: Vstup České republiky do EU. Oslabení nebo posílení role státu?

  • Jan Hřích

Abstract

Eva Klvačová: Vstup České republiky do EU. Oslabení nebo posílení role státu? 1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2003, 176 stran, ISBN 80-86419-55-X (signatura knihovny ÚMV 50 615).

Author Biography

Jan Hřích

 

 

Section
Book Reviews

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>