Karel Černý: Velká blízkovýchodní nestabilita: Arabské jaro, porevoluční chaos a nerovnoměrná modernizace 1950-2015

1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017, 577 stran, ISBN 978-80-7422-541-7 (signatura knihovny ÚMV 62 262).

  • Ľubomír Zvada

Abstract

Současná nestabilita arabského světa se projevuje různě: revolucemi, politickým islámem, terorismem, migrací a hroucením celých států. 

Kniha vysvětluje kořeny nestability s pomocí teoreticky původní a empiricky podložené historicko-sociologické srovnávací analýzy. Ta vychází z teze o vysoce nerovnoměrném tempu změn v jednotlivých dimenzích modernizace. Jedná se tak o důsledek rychlých socio-demografických změn, jako je populační růst, urbanizace, expanze médií a vzdělanosti, pomalejšího vývoje hospodářství, neznatelné či regresivní politické změny projevující se erozí schopnosti států vládnout či absencí demokratizace. 

Výsledkem je kumulace společenského napětí, jež se manifestuje trojím deficitem: prosperity, demokracie a bezpečí. 

Author Biography

Ľubomír Zvada

studied Political Science at the Department of Politics and European Studies, Palacký University in Olomouc, Czech Republic. Currently he is doing a Ph.D. at Palacký University. The author’s academic interests concern Zionism, post-Zionism, Israel and the Middle East, the Israeli-Palestinian conflict, contemporary European history and the politics of the Visegrad Group. During his studies he visited universities in Jerusalem, Haifa and Warsaw.

Section
Book Reviews