Petr Sedláček: Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize

1. vydání. Praha: Professional Publishing, 2018, 232 stran, ISBN 978-80-88260-18-9.

  • Jan Prokeš

Abstract

Kniha posuzuje prizmatem mezinárodního měnového systému soubor reforem, které byly přijaty v souvislosti s nedávnou globální finanční krizí. První část uvádí historický vývoj a dopad krizí na měnový systém, druhá část analyzuje opatření, přijatá pro zlepšení fungování jednotlivých oblastí systému, hodnotí jejich účinnost i možné cesty dalšího zkvalitnění. Poprvé u nás se tak mohou nejen profesionálové v oblasti státní správy i v soukromých finančních institucích, ale i studenti vysokých škol seznámit s aktuálními trendy reforem mezinárodního měnového systému a jejich dopadem na Českou republiku.

Author Biography

Jan Prokeš

studied Sinology and history at the Faculty of Arts of Charles University in Prague. For seventeen years he worked for the Czech Ministry of Foreign Affairs and from 1998 to 2014 he worked for the Parliament of the Czech Republic. He is currently working at the Foreign Policy Analyses and Planning Department at the Czech Ministry of Foreign Affairs.

Section
Book Reviews