Václav Šmejkal (ed.): Evropská unie po brexitu: Právně-institucionální aspekty evropské integrace

1. vydání. Praha: Walter Kluwers, 2018, 223 stran, ISBN 978-80-7598-098-4.

  • Jarolím Antal

Abstract

Odchod Velké Británie z Evropské unie je tématem, o kterém se diskutuje a píše z mnoha hledisek. Skupina autorů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy si vybrala perspektivu zaměřenou na právně-institucionální aspekty nejen odchodu Velké Británie z EU, ale i dalšího vývoje evropské integrace bez jednoho z jejích dosavadních klíčových aktérů.

Autoři se v jednotlivých kapitolách zaměřili na velmi konkrétní oblasti působení EU, jako je volný pohyb osob, dohled nad finančním systémem, mezinárodní ochrana lidských práv atd. Tato témata rozebírají nejen s ohledem na aktuální stav jednání o brexitu na jaře 2018 a záměrně se také vyhýbají „věštbám“ o budoucí podobě EU. V jednotlivých kapitolách najde čtenář hluboké zamyšlení nad samotnými institucionálními základy EU, jejich silnými a slabými stránkami a nad tím, co může sama EU i její občané udělat pro to, aby myšlenka evropské integrace překonala krizi vyvolanou odchodem Velké Británie.

V závěru knihy každý z autorů odpovídá na následující otázky: Kam Evropská unie po brexitu směřuje? Kde bude za osm až deset let? Jaké tendence v ní převládnou? Které vnitřní problémy musí vyřešit, aby výzvu představovanou brexitem úspěšně překonala?

Author Biography

Jarolím Antal

holds a Bachelor’s and a Master’s degree in Political Science from UCM University in Trnava, Slovakia. During his studies, he spent one year at the Institute for Intercultural and International Studies, the University of Bremen. In 2010, he took part in the International Parliamentary Scholarship Program, where he worked as a Fellow of the German Parliament for five months in the Office of MP Frank Schäffler in Berlin. From 2010 to 2011 and later in 2013, Mr. Antal was a Research Fellow for the Faculty of International Relations at the University of Economics (FIR VŠE), Prague. In 2012 he was a visiting fellow at the Center for Transatlantic Relations, SAIS, Johns Hopkins University in Washington, DC. He obtained his Ph.D. in European Studies / International Economic Relations at the FIR VŠE in 2014. Currently he is director of the Centre of European Studies at the University of Economics, Prague. He also teaches at the Department of World Economy at the same university.

Section
Book Reviews