Institut předsednictví Evropské unie - principy, problémy a reforma

  • Markéta Pitrová
  • Petr Kaniok
Klíčová slova: Předsednictví Rady, Evropská unie, evropská ústava, funkce předsednictví Rady

Abstrakt

Stať je zaměřena na výzkum předsednictví Rady ministrů Evropské unie (EU). Jejím cílem je prověřit možnosti naplnění funkcí této instituce po přijetí tzv. evropské ústavy. Stať lze rozdělit do dvou částí. První z nich se zaměřuje na popis předsednictví do přijetí Smlouvy z Nice. Stať v této části identifikuje základní funkce předsednictví - vnitřní a vnější reprezentace, vyjednávání, určování priorit, řízení Rady a obhajoba národních zájmů. V této části identifikuje rovněž problémy předsednictví a stručně představuje reformní návrhy. Následující oddíl je zaměřen na popis předsednictví v tzv. evropské ústavě. Zavedením týmového předsednictví a individuálního předsednictví Evropské rady dochází k erozi dosavadního modelu. Konsekventně jsou narušeny a změněny také funkce, které se od předsednictví Rady dosud vyžadovaly.

Biografie autora

Markéta Pitrová
nar. 1973, vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Specializuje se na politický vývoj Evropské unie, na její institucionální otázky, na teorie integračního procesu a na otázky rozšiřování EU. Je autorkou, spoluautorkou a editorkou řady knižních monografií, studií a článků.
Petr Kaniok
nar. 1978, postgraduální student na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Specializuje se na institucionální strukturu Evropské unie, na euroskeptické organizace a na politické systémy skandinávských zemí.
Sekce
Stati

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>