Politické vnímání Číny v Čechách: mezi věcností a nevěcností, orientalismem a okcidentalismem

  • Rudolf Fürst
Klíčová slova: Česká sinologie, orientalismus, okcidentalismus, čínský nacionalismus, fascinace, romantismus, extrémní levice

Abstrakt

Čínská studia v Čechách mají krátkou tradici, která byla v éře komunismu ještě politicky deformována. Kromě politického tlaku byla česká sinologie též vystaven kontinentálnímu - zejména německému - vlivu, díky němuž se vyhnula tradici západního orientalismu. Po druhé světové válce bylo české nazíraní na Čínu vedle nedostatečné znalosti ovlivněno čínským politickým myšlením, poznamenaným tehdejší verzí čínského nacionalismu, v němž lze zpětně najít stopy protizápadního okcidentalismu. Po obnovení demokracie v Čechách jeví český pohled na Čínu známky stereotypu a nedostatku věcnosti. Akademické prostředí ještě není schopné popsat Čínu na úrovni západní sinologické vědy a obecně-populární představy o Číně jsou emocionálně a jednostranně upřeny buď k otázce lidských práv, anebo k "ekonomickému zázraku". Tato stať se zabývá nerealistickými představami o Číně rozlišením do tří kategorií: fascinace, romantismus a extrémní levice.

Biografie autora

Rudolf Fürst
nar. 1958, absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, dále též bakalářského studia sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a roční stáže na Pekingském jazykovém institutu. V současné době je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a externím doktorandem Institutu politologických studií FSV UK (obor mezinárodní vztahy). Zabývá se problematikou Číny, Dálného východu a česko-čínských vztahů, publikuje převážně v odborném tisku.
Sekce
Stati