Thajské království a Česká republika - předivo bilaterálních vztahů

  • Miroslav Nožina
  • Jiří Šitler
  • Jana Fajfrová
Klíčová slova: Thajsko, Česká republika, historie vztahů, obchodní vztahy, jezuité, češté cestující, Prajadhipok, thajská královská rodina, Václav Havel

Abstrakt

Při podrobnějším studiu zjišťujeme, že i s tak vzdálenou zemí, jako je Thajsko, si české země v průběhu staletí vytvořily síť vzájemných vazeb, které sahají hluboko do minulosti a na něž dnes může naše diplomacie úspěšně navazovat. První podrobnější zprávy o Siamském království zprostředkovali v 17. století čeští jezuitští misionáři. Nejstarší zpráva o království Siam se dochovala jako součást latinského dopisu jezuity P. Matthiase Cuculinuse z roku 1679. V následujících dvou stoletích do Thajska z Čech přiváděl osud nejrůznější obchodníky, poutníky za prací, dobrodruhy a cestovatele. Vynikl mezi nimi zejména E. Bock, stavitel hlavní siamské železnice. České veřejnosti zprostředkovali v tomto období nejvíce znalostí o "Zemi bílého slona" dva slavní čeští cestovatelé - Enrique Stanko Vráz (1897) a Josef Kořenský (1907). Cenné jsou zejména dobové fotografie královské rodiny od E. St. Vráze a rovněž fotografie starého, dnes už neexistujícího Bangkoku. Po skončení první světové války do Thajska směřovaly vývoz svých strojírenských výrobků např. Škodovy závody z Plzně, obuv sem vyvážely Baťovy závody ze Zlína, zbraně Zbrojovka Brno. V červenci 1934 navštívili tehdejší Československo na pozvání českého prezidenta siamský král Prajadhipok s chotí. Propuknutí druhé světové války a okupace Československa Německem násilně přerušily slibně se rozvíjející česko-thajské vztahy. V roce 1948 se v Československu dostali k moci komunisté a česko-thajské vztahy zůstávaly po dlouhá léta na nízké úrovni. Regulérní diplomatické vztahy se podařilo obnovit až v březnu 1974. Dramatické změny přinesl až pád komunismu v roce 1989. Thajsko se záhy stalo populární destinací českých turistů a obchodních firem. Tyto vztahy významně podpořila návštěva českého prezidenta Václava Havla v Thajsku v únoru 1994 a další četné oboustranné politické aktivity, během nichž byly smluvně upraveny rozsáhlé oblasti vzájemných vztahů. Objem bilaterálních kontaktů mezi Thajským královstvím a Českou republikou do budoucna nadále poroste.

Biografie autora

Miroslav Nožina
nar. 1962, na Filozofické fakultě Univerzity T. G. Masaryka v Brně vystudoval obor etnologie. Poté působil v Orientálním ústavu ČSAV a jako novinář. V současné době je zaměstnán v Ústavu mezinárodních vztahů. Věnuje se zejména problematice mezinárodního šíření sociálně patologických jevů a problematice jihovýchodní Asie. Je autorem tří monografií, dvou publicistických knih a řady článků k dané problematice.
Jiří Šitler

nar. 1964, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor historie. Dále se věnoval studiu jazyků a orientalistiky v Praze a v Mnichově, absolvoval studium thajštiny v Ústavu afrických a orientálních studií v Londýně. Pracoval v Ústředním archivu Akademie věd, v Tiskovém odboru a Odboru zahraniční politiky Kanceláře prezidenta republiky. Po odchodu na Ministerstvo zahraničních věcí zastával funkce zástupce ředitele 1. teritoriálního odboru, ředitele odboru států střední Evropy a zvláštního vyslance pro otázky spojené se druhou světovou válkou. V současné době působí jako velvyslanec České republiky v Bangkoku. Je autorem řady esejů a článků, zejména o česko-německých vztazích, o historii české politiky a o thajské historii.

Jana Fajfrová

nar. 1979, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala obor koreanistika. Pracovala jako asistentka ředitele v agentuře CzechTourism, v současné době je zaměstnána v cestovní agentuře Euro Seoul Tours, s. r. o., Praha. Věnuje se korejské problematice a problematice česko-thajských vztahů.

Sekce
Konzultace