Thajské království a Česká republika - předivo bilaterálních vztahů

Miroslav Nožina, Jiří Šitler, Jana Fajfrová


Abstrakt: Při podrobnějším studiu zjišťujeme, že i s tak vzdálenou zemí, jako je Thajsko, si české země v průběhu staletí vytvořily síť vzájemných vazeb, které sahají hluboko do minulosti a na něž dnes může naše diplomacie úspěšně navazovat. První podrobnější zprávy o Siamském království zprostředkovali v 17. století čeští jezuitští misionáři. Nejstarší zpráva o království Siam se dochovala jako součást latinského dopisu jezuity P. Matthiase Cuculinuse z roku 1679. V následujících dvou stoletích do Thajska z Čech přiváděl osud nejrůznější obchodníky, poutníky za prací, dobrodruhy a cestovatele. Vynikl mezi nimi zejména E. Bock, stavitel hlavní siamské železnice. České veřejnosti zprostředkovali v tomto období nejvíce znalostí o "Zemi bílého slona" dva slavní čeští cestovatelé - Enrique Stanko Vráz (1897) a Josef Kořenský (1907). Cenné jsou zejména dobové fotografie královské rodiny od E. St. Vráze a rovněž fotografie starého, dnes už neexistujícího Bangkoku. Po skončení první světové války do Thajska směřovaly vývoz svých strojírenských výrobků např. Škodovy závody z Plzně, obuv sem vyvážely Baťovy závody ze Zlína, zbraně Zbrojovka Brno. V červenci 1934 navštívili tehdejší Československo na pozvání českého prezidenta siamský král Prajadhipok s chotí. Propuknutí druhé světové války a okupace Československa Německem násilně přerušily slibně se rozvíjející česko-thajské vztahy. V roce 1948 se v Československu dostali k moci komunisté a česko-thajské vztahy zůstávaly po dlouhá léta na nízké úrovni. Regulérní diplomatické vztahy se podařilo obnovit až v březnu 1974. Dramatické změny přinesl až pád komunismu v roce 1989. Thajsko se záhy stalo populární destinací českých turistů a obchodních firem. Tyto vztahy významně podpořila návštěva českého prezidenta Václava Havla v Thajsku v únoru 1994 a další četné oboustranné politické aktivity, během nichž byly smluvně upraveny rozsáhlé oblasti vzájemných vztahů. Objem bilaterálních kontaktů mezi Thajským královstvím a Českou republikou do budoucna nadále poroste.

Klíčová slova: Thajsko, Česká republika, historie vztahů, obchodní vztahy, jezuité, češté cestující, Prajadhipok, thajská královská rodina, Václav Havel


Full Text: PDF