Jaroslav Kurfürst: Příběh ruské geopolitiky. Jak se ruská myšlenka zmocnila více než šestiny světa

1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2018, 443 strany, ISBN: 978-80-246-4026-6 (signatura knihovny ÚMV 62 722)

  • Maria Avanesova Faculty of Arts, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic, avanesov@kap.zcu.cz

Abstract

Po celé dějiny přicházeli ruští myslitelé, geografové a státníci s vizemi o roli a civilizační příslušnosti své velké země. Zároveň při tom odhalovali neujasněnost geografického i hodnotového rámce ruské státnosti i identity ruské společnosti. Tápání mezi Východem, Západem a různými formami geopolitického svébytnictví se vždy promítalo do praktické zahraniční i vnitřní politiky Ruska. Jaroslav Kurfürst nabízí pečlivý pohled do labyrintu ruského geopolitického myšlení, který umožňuje  pochopit jeho politická východiska. Ukazuje, že hybridní válka, kterou Rusko vede proti světu liberální demokracie a institucí Západu, mobilizuje hlubinné motivace a mýty carské i sovětské. Vztah Ruska a Západu je v této mimořádně argumentačně přesvědčivé monografii pojednán jako stálé střetávání se dvou odlišných geopolitických kultur.

Author Biography

Maria Avanesova, Faculty of Arts, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic, avanesov@kap.zcu.cz

Maria Avanesova graduated from the International Relations programme of the Department of Politics and International Relations of the University of West Bohemia in Pilsen. Currently she is a PhD, student at the same department. Her main field of research is Russian foreign policy with special attention to religious and cultural factors.

Section
Book Reviews