Petr Jurek, David Šanc, Ladislav Cabada, Pavel Hlaváček, Michal Kubát, Sandra Štollová a Jiří Zákravský: Politika nejmenších evropských států.

1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 255 stran, ISBN 978-80-7325-455-1.

  • Michaela Ducháčková

Abstract

Kniha se věnuje tématu, které je v oblasti politologického výzkumu do značné míry marginální. Nicméně domníváme se, že studium politiky nejmenších evropských států s demokratickými formami vládnutí má potenciál přinést výsledky, jež dají vyniknout některým skutečnostem či vztahům, které zůstávají při komparativní analýze politických systémů „standardních“ států nevýrazné či bez povšimnutí. Při studiu politiky malých států je pozornost nutně věnována prvkům a rysům charakteristickým pro suverénní státy (vnitřní i zahraniční politika) a zároveň atributům typickým spíše pro politiku na komunální či regionální úrovni. Právě popsané propojení několika rovin v prostředí nejmenších evropských demokratických států činí jejich komparativní analýzu nosnou a zajímavou. Publikace je primárně určena akademické veřejnosti se zájmem o komparativní politologii, politickou geografii či postavení určitým způsobem netypických aktérů v mezinárodním systému. Vzhledem k bohaté faktografické stránce jednotlivých případových studií je knihu možné doporučit i čtenářům, kteří se zajímají o historii, kulturu a politiku nejmenších evropských států, tj. zemí, které jsou zajímavé i proto, že se do jejich historického a politického formování promítal vývoj celého evropského kontinentu – existence velmi malých států je ostatně umožněna pouze shodou příhodných historických okolností a politické instituce a procesy v některých z nich představují unikátní relikty. To činí nejmenší evropské státy pozoruhodnými nejen z perspektivy politické vědy.

Author Biography

Michaela Ducháčková

Michaela Ducháčková graduated in political science and contemporary history at the Institute of Political Science, Faculty of Arts, Charles University in Prague. She has completed several professional internships in NGOs and state sectors. Her main focus is on monarchies, and the functioning of undemocratic regimes and the causes of their (in)stability.

Section
Book Reviews