Úskalí veřejné volby. Polemika ke stati Marka Loužka: Dokáže teorie veřejné volby vysvětlit rozšiřování Evropské unie?

  • Petr Drulák

Biografie autora

Petr Drulák
nar. 1972, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (obor mezinárodní politika a filozofie) a Universiteit Antwerpen. V současné době je ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů a vyučuje ve Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka. Je předsedou redakční rady časopisu Mezinárodní vztahy. Zajímá se o teorii mezinárodních vztahů a o evropskou integraci.
Sekce
Diskuse