Ladislav Cabada, Šárka Waisová a kol.: Bezpečnostní, zahraniční a evropská politika Visegrádské skupiny

1. vydání. Praha: Togga, 2018, 310 stran. ISBN 978-80-7476-139-3 (signatura knihovny ÚMV 62 714).

  • Adam Rosenheim Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic, adamrosenheim@gmail.com

Abstract

Visegrádská skupina se po rozpadu sovětského bloku stala nejvýraznějším regionálním uskupením v prostoru střední Evropy. Historicky se jedná o region s mimořádnou geopolitickou senzitivitou, přičemž po pádu železné opony se státy v něm ležící jednoznačně vyslovily pro definitivní začlenění do západních integračních struktur. Nehledě na úspěch tohoto snažení a členství v EU a NATO vnímají i v současnosti státy střední Evropy svou periferní pozici a snaží se společně čelit hrozbám a výzvám pro svou bezpečnost. Naše kniha analyzuje, jaké strategie a přístupy Visegrádská čtyřka a její členské státy v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky preferují, jaká rizika vnímají jako nejvýraznější a jaké návrhy opatření a řešení společně či jednostranně prosazují.

Author Biography

Adam Rosenheim, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague, Czech Republic, adamrosenheim@gmail.com

Adam Rosenheim is an MA student of European Studies and an Assistant Researcher within the Department of European Studies at Charles University. In his research, he focuses mostly on external relations of the European Union, its actorness as well as its general position within the global arena.

Section
Book Reviews