Ondřej Filipec: Fenomén terorismus: česká perspektiva

1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, 256 stran. ISBN: 978-80-244-5040-7.

  • Nikola Medová Faculty of Science, Palacký University Olomouc, Czech Republic, medovanikola@gmail.com

Abstract

Terorismus představuje významnou hrozbu národní i mezinárodní bezpečnosti a již několik let se stává velice diskutovaným tématem také v České republice. Tato publikace přináší hlubší vhled do problematiky terorismu v jeho rozmanitých dimenzích, které jsou obohaceny o rozhovory s českými odborníky. Publikace je dělena na dvě části. První část přináší teoretický pohled na vymezení terorismu, mezinárodní i národní dějiny fenoménu, motivace teroristů, psychologii terorismu, organizační aspekty terorismu a oblast boje proti terorismu na úrovni národní, evropské i globální. Druhá část obsahuje rozhovory s uznávanými českými odborníky. Přináší tak skutečně multidisciplinární náhled na problematiku v českém kontextu, ať již jde o evropskou spolupráci, kybernetickou bezpečnost, politickou dimenzi terorismu, terorismus a možné zneužiti zbraní hromadného ničení, psychologii terorismu, dění na Blízkém východě nebo mezinárodní právo v boji proti terorismu.

Author Biography

Nikola Medová, Faculty of Science, Palacký University Olomouc, Czech Republic, medovanikola@gmail.com

Nikola Medová graduated from the International Development Studies programme at Palacký University in Olomouc, where she currently teaches and is also a PhD student. As a part of her studies, she completed several internships abroad and also a one-year study stay in Istanbul. Nikola focuses on the Middle East region and related topics. Her Master’s thesis was on “The Comparison of the Role of Women in the Bible and the Quran with Implications for the Present”, and her dissertation thesis deals with development indicators in Turkey and foresight.

Section
Book Reviews