Brian Crozierd: Vzestup a pád sovětské říše

  • Petr Kratochvíl

Abstrakt

Brian Crozierd: Vzestup a pád sovětské říše. 1. vydání. Praha: BB art, 2004, 679 stran, ISBN 80-7341-349-3.

Biografie autora

Petr Kratochvíl
nar. 1975, absolvent magisterského studia na Vysoké škole ekonomické (1999) a doktor mezinárodních politických studií (2004), absolvent politologie na FSV Univerzity Karlovy (2003). Opakovaně studijně pobýval v zahraničí (v Kolíně nad Rýnem – 1996–1997; v Berlíně – 2003; v Moskvě – 2004; v Bruselu – 2004). V současnosti je zástupcem ředitele Ústavu mezinárodních vztahů (od roku 2004) a externím spolupracovníkem Informačního centra Evropské unie, je též recenzním editorem časopisu Perspectives a členem redakční rady Mezinárodní politiky. Působí na VŠE a na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů; přednáší problematiku evropské integrace, teorie mezinárodních vztahů, postsovětského prostoru a ruské zahraniční politiky. Je členem Teamu Europe. Publikoval řadu vědeckých statí u nás i v zahraničí; jeho publikační činnost se mj. zaměřuje na analýzu ruské zahraniční politiky, terorismu v postsovětském prostoru a evropské integrace a na teoretické aspekty mezinárodních vztahů. Podílel se na řadě grantových projektů, věnovaných jak ruské zahraniční politice, tak i evropské integraci.
Sekce
Recenze

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)