On the Discussion about Racism: From Theory to Political Practice

  • Tomáš Profant Institute of International Relations, Prague, Czech Republic; Comenius University, Bratislava, Slovakia, profant@iir.cz http://orcid.org/0000-0001-7382-9467

Abstract

V prvním letošním čísle Mezinárodních vztahů vyšel článek Tomáše Profanta s názvem Rasizmus v rozvoji a rozvojové spolupráci. Publikování textu spustilo živou diskusi, kterou se redakce rozhodla podpořit oslovením některých dalších autorů a autorek a transformovat do podoby diskusního fóra. Jednotlivé příspěvky, které na rozdíl od Profantova článku neprocházely plnohodnotným recenzním řízením, se tak vyrovnávají s argumenty a metodologickými postupy původního textu, rozvíjejí jej a lokalizují do místních podmínek či poukazují na empirické příklady, jež jej potvrzují. Celé fórum uzavírá odpověď Tomáše Profanta na jednotlivé vznesené připomínky. Byť fórum reaguje na konkrétní článek, doufáme, že by i tato diskuse mohla přispět k širší reflexi práce s konceptem rasismu a její implikace pro politickou praxi. Věříme, že právě v tomto je tato debata v současném akademickém i politickém kontextu velmi aktuální.

Author Biography

Tomáš Profant, Institute of International Relations, Prague, Czech Republic; Comenius University, Bratislava, Slovakia, profant@iir.cz

Tomáš Profant studied political science, International Relations and European studies at Masaryk University in Brno and obtained his PhD at the University of Kassel. He is a research fellow at the Institute of International Relations in Prague and a lecturer at the Institute of European Studies and International Relations at the Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University in Bratislava. His research interest includes International Political Economy, North-South relations, post-development and postcolonial theory, and critical discourse analysis. Recently he published the monograph New Donors on the Postcolonial Crossroads: Eastern Europe and Western Aid.

Section
Reactions