Inflation of Racism, Devaluation of the Poor and Fetishisation of the Critique: A Reply to Tomáš Profant’s Article

Abstract

V prvním letošním čísle Mezinárodních vztahů vyšel článek Tomáše Profanta s názvem Rasizmus v rozvoji a rozvojové spolupráci. Publikování textu spustilo živou diskusi, kterou se redakce rozhodla podpořit oslovením některých dalších autorů a autorek a transformovat do podoby diskusního fóra. Jednotlivé příspěvky, které na rozdíl od Profantova článku neprocházely plnohodnotným recenzním řízením, se tak vyrovnávají s argumenty a metodologickými postupy původního textu, rozvíjejí jej a lokalizují do místních podmínek či poukazují na empirické příklady, jež jej potvrzují. Celé fórum uzavírá odpověď Tomáše Profanta na jednotlivé vznesené připomínky. Byť fórum reaguje na konkrétní článek, doufáme, že by i tato diskuse mohla přispět k širší reflexi práce s konceptem rasismu a její implikace pro politickou praxi. Věříme, že právě v tomto je tato debata v současném akademickém i politickém kontextu velmi aktuální.

Author Biography

Ondřej Horký-Hlucháň, Institute of International Relations, Prague, Czech Republic, horky@iir.cz

Ondřej Horký-Hlucháň (1980) is a senior researcher at the Institute of International Relations Prague and a lecturer at the University of Western Bohemia in Pilsen. Having published predominantly on development policies of the Central and Eastern European countries, he now works on policy coherence for sustainable development and its implementation in the larger governance framework of the UN Agenda 2030 with a focus on the European Union and Africa. He is a member of the executive committee of the European Association of Development Research and Training Institutes (EADI).

Section
Reactions