How Not to Write about Racism

Abstract

V prvním čísle 55. ročníku (2020) Mezinárodních vztahů vyšel článek Tomáše Profanta s názvem Rasizmus v rozvoji a rozvojové spolupráci. Publikování textu spustilo živou diskusi, kterou se redakce rozhodla podpořit oslovením některých dalších autorů a autorek a transformovat do podoby diskusního fóra. Jednotlivé příspěvky, které na rozdíl od Profantova článku neprocházely plnohodnotným recenzním řízením, se tak vyrovnávají s argumenty a metodologickými postupy původního textu, rozvíjejí jej a lokalizují do místních podmínek či poukazují na empirické příklady, jež jej potvrzují. Celé fórum uzavírá odpověď Tomáše Profanta na jednotlivé vznesené připomínky. Byť fórum reaguje na konkrétní článek, doufáme, že by i tato diskuse mohla přispět k širší reflexi práce s konceptem rasismu a její implikace pro politickou praxi. Věříme, že právě v tomto je tato debata v současném akademickém i politickém kontextu velmi aktuální.

Author Biography

Ondřej Slačálek, Charles University, Prague, Czech Republic, ondrej.slacalek@ff.cuni.cz

Ondřej Slačálek (1982) is an assistant professor at the Department of Political Science, the Faculty of Arts, Charles University, Prague. He has published articles on social movements, radical history, national identities and theories of international relations in, e.g., Patterns of Prejudice, Intersections. East European Journal of Society and Politics, Slavic Review, Czech Sociological Review and Dějiny – Teorie – Kritika. He is the co-author of several books (in Czech): Anarchism – Freedom Against Power (2006, with Václav Tomek), Dialogue of Theories (2009, with Pavel Barša et al.), Critique of Depoliticised Reason (2010, with Václav Bělohradský et al.), The Microphone Is Our Bomb (2018, with Jan Charvát and Bob Kuřík et al.) and Prophets of Postutopian Radicalism. Hakim Bey and Aleksander Dugin (2018, with Olga Pavlova and Adam Borzič). He was also an editor of the street paper Nový Prostor (2006–2007, 2008–2016) and he writes for A2larm and the Salon literary supplement of the daily Právo.

Section
Reactions

Most read articles by the same author(s)