Speaking of Racism in Slovakia, in Slovak? A Response to Tomáš Profant

  • Miša Krenčeyová Department of Development Studies, University of Vienna, Austria, michaela.krenceyova@univie.ac.at

Abstract

V prvním letošním čísle Mezinárodních vztahů vyšel článek Tomáše Profanta s názvem Rasizmus v rozvoji a rozvojové spolupráci. Publikování textu spustilo živou diskusi, kterou se redakce rozhodla podpořit oslovením některých dalších autorů a autorek a transformovat do podoby diskusního fóra. Jednotlivé příspěvky, které na rozdíl od Profantova článku neprocházely plnohodnotným recenzním řízením, se tak vyrovnávají s argumenty a metodologickými postupy původního textu, rozvíjejí jej a lokalizují do místních podmínek či poukazují na empirické příklady, jež jej potvrzují. Celé fórum uzavírá odpověď Tomáše Profanta na jednotlivé vznesené připomínky. Byť fórum reaguje na konkrétní článek, doufáme, že by i tato diskuse mohla přispět k širší reflexi práce s konceptem rasismu a její implikace pro politickou praxi. Věříme, že právě v tomto je tato debata v současném akademickém i politickém kontextu velmi aktuální.

Author Biography

Miša Krenčeyová, Department of Development Studies, University of Vienna, Austria, michaela.krenceyova@univie.ac.at

Dr. Miša Krenčeyová studied Development Studies and obtained her PhD in African Studies at the University of Vienna. In 2019 and 2020, she was a visiting professor at the Department of Development Studies at the University of Vienna. In her research and teaching, she focuses on power analysis, empowerment, intersectionality, the politics of diversity and gender, racism and whiteness, Critical Development Studies, Cultural Studies, and critical pedagogy.

Section
Reactions