Racism of a White God

Abstract

V prvním letošním čísle Mezinárodních vztahů vyšel článek Tomáše Profanta s názvem Rasizmus v rozvoji a rozvojové spolupráci. Publikování textu spustilo živou diskusi, kterou se redakce rozhodla podpořit oslovením některých dalších autorů a autorek a transformovat do podoby diskusního fóra. Jednotlivé příspěvky, které na rozdíl od Profantova článku neprocházely plnohodnotným recenzním řízením, se tak vyrovnávají s argumenty a metodologickými postupy původního textu, rozvíjejí jej a lokalizují do místních podmínek či poukazují na empirické příklady, jež jej potvrzují. Celé fórum uzavírá odpověď Tomáše Profanta na jednotlivé vznesené připomínky. Byť fórum reaguje na konkrétní článek, doufáme, že by i tato diskuse mohla přispět k širší reflexi práce s konceptem rasismu a její implikace pro politickou praxi. Věříme, že právě v tomto je tato debata v současném akademickém i politickém kontextu velmi aktuální.

Author Biography

Tomáš Ryška, University of Economics Prague/CEMS, t.ryska@seznam.cz

Tomáš Ryška is a social anthropologist. He is an assistant professor at the Department of Strategy, the University of Economics Prague and at CEMS, where he specializes in the complex interrelations between design, ethnography, and strategy. His research focuses on humanitarianism and international development. He has written a doctoral thesis titled Enterprising Faith: Ethnography of Faith-Based Development in Contemporary Thailand at the University of California – Berkeley. He firmly believes in the tradition of ethnographic research.

Section
Reactions

Most read articles by the same author(s)