Uvnitř diplomacie: Jak na genderovou nerovnost v zahraniční službě

1. vydání. Praha: Grada, 2020, 71 stran, 978-80-271-2428-2 (signatura knihovny ÚMV 63 059).

  • Jarka Devine Mildorf

Abstract

Východiskem knihy je feministická kritika současné diplomacie, která považuje genderovou nerovnost za jeden z jejích problémů. Kniha tyto otázky podrobuje analýze, která jde za úroveň pouhé kritiky současného stavu. V centru pozornosti stojí eliminace genderové nerovnosti v zahraniční službě. Publikace se zaměřuje na cesty naplňování ideálu rovnosti mužů a žen v diplomacii. Dále se věnuje právům a potřebám osob doprovázejících diplomatický personál na zahraničních misích, zejména manželek diplomatů, neboť tato problematika byla zatím v odborné literatuře reflektována jen okrajově. Závěrečná část publikace se zabývá otázkami systémové úrovně zahraniční služby z hlediska institucionalizace principu rovnosti. Poskytuje tak komplexní přehled o možnostech oslabování stále ještě značně maskulinizovaného charakteru současné diplomacie. Kombinuje při tom výsledky akademického výzkumu s řešením praktických otázek zahraniční služby – představuje široké spektrum možných iniciativ a konkrétních opatření. Kultivace vnitřní dimenze diplomacie poskytuje obrovský potenciál pro zvyšování její kvality a efektivity.

Author Biography

Jarka Devine Mildorf

Jarka Devine Mildorf studied Public and Social Policy and Gender Studies at Charles University in Prague. She worked as Political Officer for the Irish and British diplomatic services. She has also worked as a gender consultant with a focus on gender equality in the labour market and family friendly policies. Currently, she leads an international research on spouses and family members of diplomats in Europe.

Section
Book Reviews