Češi a Slováci v Austrálii v 1. polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách.

1. vydání. Praha: Academia, 2018, 400 stran, ISBN 978-80-200-2821-1.

  • Milada Polišenská Anglo-American University, Prague, Czech Republic, milada.polisenska@aauni.edu

Abstract

Monografie se věnuje československým krajanům pobývajícím v Austrálii za první i druhé světové války. Zachycuje válečné osudy Čechoslováků, kteří na vzdálený kontinent odcestovali v době předválečné či meziválečné, ale také těch, kteří se zde ocitli až po Mnichovu nebo po 15. březnu 1939 – mezi ně patřili především českoslovenští Židé. Na základě domácích i zahraničních archivních pramenů kniha popisuje, v jakém rozsahu se naši občané v Austrálii účastnili akcí na podporu prvního (1914–1918) a hlavně druhého (1939–1945) zahraničního odboje, včetně náboru do československé vojenské jednotky na Středním východě nebo účasti Čechoslováků přímo v australské armádě. Přispívá tak k dosud poměrně málo prozkoumané oblasti, již přitom rozhodně stojí za to věnovat další pozornost.

Author Biography

Milada Polišenská, Anglo-American University, Prague, Czech Republic, milada.polisenska@aauni.edu

Prof. PhDr. Milada Polišenská, CSc., is professor of history at Anglo-American University in Prague, Czech Republic, specializing in the modern history of Central and Eastern Europe as well as diplomatic history. She is the author of several scholarly books and a number of articles and conference presentations. She joined AAU in 2003, and held various administrative positions there, including Provost. She has taught as Visiting
Professor at universities in the USA, Taiwan, and Thailand, received several major research grants, and was a Fulbright scholar, a Cold War International History Project Fellow at the Woodrow Wilson Center, and a Senior Fernand Braudel Fellow at the European University Institute, Florence, Italy.

Section
Book Reviews