Volby a demokracie v Malajsii: Politika kontrastů

1. vydání. Praha: Togga, spol. s.r.o., 2019, 280 stran, ISBN 978-80-7476-163-8.

  • Michaela Ducháčková

Abstract

Jak funguje demokracie v Malajsii? Tato monografie jako první v českém prostředí přináší rozsáhlou analýzu volebních a politických jevů odehrávajících se v malajsijské politice. Malajsie prošla do získání své nezávislosti v roce 1957 koloniální nadvládou Portugalska, Nizozemska a Velké Británie. V následujícím složitém období historického vývoje více než šedesátileté nezávislosti se autor zaměřuje na změny v chápání demokracie a naplňování jejích principů optikou ministerského předsedy, což doplňuje o soudobý pohled na politické hodnoty ze strany obyvatel. V rámci analýzy poukazuje kniha na proměny a nepravidelnosti ve volebních výsledcích, které jsou způsobené jak federativním členěním Malajsie, tak zároveň rasovým a náboženským rozložením napříč státy. Autor čtenáře provede nejen teoretickými podklady a charakteristikami volebních pravidel, nýbrž i reálným průběhem volebního procesu. Publikace se snaží přiblížit pestrost volební monarchie také českému publiku, protože Malajsie si s ohledem na zásadní specifika volební politiky, a to nejen v porovnání s Evropou, ale i se zbytkem Dálného východu, větší pozornost rozhodně zaslouží.

Author Biography

Michaela Ducháčková

Michaela Ducháčková graduated in political science and contemporary history at the Institute of Political Science, the Faculty of Arts, Charles University in Prague. She has completed several professional internships in NGOs and state sectors. Her main focus is on monarchies, and the functioning of undemocratic regimes and the causes of their (in)stability.

Section
Book Reviews