How to Study Racism (Not Only) in Development Cooperation

  • Ondřej Slačálek Charles University, Prague, Czech Republic, ondrej.slacalek@ff.cuni.cz http://orcid.org/0000-0001-9841-3767
  • Miša Krenčeyová University of Vienna, Austria, michaela.krenceyova@univie.ac.at
  • Tomáš Ryška University of Economics Prague/CEMS, t.ryska@seznam.cz http://orcid.org/0000-0003-3974-1597
  • Ondřej Horký-Hlucháň Institute of International Relations Prague, Czech Republic, horky@iir.cz http://orcid.org/0000-0001-6966-1948
  • Tomáš Profant Institute of International Relations Prague, Czech Republic; Comenius University, Bratislava, Slovakia, profant@iir.cz http://orcid.org/0000-0001-7382-9467

Abstract

V prvním letošním čísle Mezinárodních vztahů vyšel článek Tomáše Profanta s názvem Rasizmus v rozvoji a rozvojové spolupráci. Publikování textu spustilo živou diskusi, kterou se redakce Mezinárodních vztahů rozhodla podpořit oslovením některých dalších autorů a autorek a transformovat do podoby diskusního fóra. Jednotlivé příspěvky, které na rozdíl od Profantova článku neprocházely plnohodnotným recenzním řízením, se tak vyrovnávají s argumenty a metodologickými postupy původního textu, rozvíjejí jej a lokalizují do místních podmínek, či poukazují na empirické příklady, které jej potvrzují. Celé fórum uzavírá odpověď Tomáše Profanta na jednotlivé vznesené připomínky. Byť fórum reaguje na konkrétní článek, doufáme, že by i tato diskuse mohla přispět k širší reflexi práce s konceptem rasismu a její implikace pro politickou praxi. Věříme, že právě v tomto je tato debata v současném akademickém i politickém kontextu velmi aktuální.

Author Biographies

Ondřej Slačálek, Charles University, Prague, Czech Republic, ondrej.slacalek@ff.cuni.cz

Ondřej Slačálek (1982) is an assistant professor at the Department of Political Science, the Faculty of Arts, Charles University, Prague. He has published articles on social movements, radical history, national identities and theories of international relations in, e.g., Patterns of Prejudice, Intersections. East European Journal of Society and Politics, Slavic Review, Czech Sociological Review and Dějiny – Teorie – Kritika. He is the co-author of several books (in Czech): Anarchism – Freedom Against Power (2006, with Václav Tomek), Dialogue of Theories (2009, with Pavel Barša et al.), Critique of Depoliticised Reason (2010, with Václav Bělohradský et al.), The Microphone Is Our Bomb (2018, with Jan Charvát and Bob Kuřík et al.) and Prophets of Postutopian Radicalism. Hakim Bey and Aleksander Dugin (2018, with Olga Pavlova and Adam Borzič). He was also an editor of the street paper Nový Prostor (2006–2007, 2008–2016) and he writes for A2larm and the Salon literary supplement of the daily Právo.

Miša Krenčeyová, University of Vienna, Austria, michaela.krenceyova@univie.ac.at

Dr. Miša Krenčeyová studied Development Studies and obtained her PhD in African Studies at the University of Vienna. In 2019 and 2020, she was a visiting professor at the Department of Development Studies at the University of Vienna. In her research and teaching, she focuses on power analysis, empowerment, intersectionality, the politics of diversity and gender, racism and whiteness, Critical Development Studies, Cultural Studies, and critical pedagogy.

Tomáš Ryška, University of Economics Prague/CEMS, t.ryska@seznam.cz

Tomáš Ryska is a social anthropologist. He is an assistant professor at the Department of Strategy, the University of Economics Prague and at CEMS, where he specializes in the complex interrelations between design, ethnography, and strategy. His research focuses on humanitarianism and international development. He has written a doctoral thesis titled Enterprising Faith: Ethnography of Faith-Based Development    in Contemporary Thailand at the University of California - Berkeley. He firmly believes in the tradition of ethnographic research.

Ondřej Horký-Hlucháň, Institute of International Relations Prague, Czech Republic, horky@iir.cz

Ondřej Horký-Hlucháň (1980) is a senior researcher at the Institute of International Relations Prague and a lecturer at the University of Western Bohemia in Pilsen. Having published predominantly on development policies of the Central and Eastern European countries, he now works on policy coherence for sustainable development and its implementation in the larger governance framework of the UN Agenda 2030 with a focus on the European Union and Africa. He is a member of the executive committee of the European Association of Development Research and Training Institutes (EADI).

Tomáš Profant, Institute of International Relations Prague, Czech Republic; Comenius University, Bratislava, Slovakia, profant@iir.cz

Tomáš Profant studied political science, International Relations and European studies at Masaryk University in Brno and obtained his PhD at the University of Kassel. He is a research fellow at the Institute of International Relations in Prague and a lecturer at the Institute of European Studies and International Relations at the Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University in Bratislava. His research interest includes International Political Economy, North-South relations, post-development and postcolonial theory, and critical discourse analysis. Recently he published the monograph New Donors on the Postcolonial Crossroads: Eastern Europe and Western Aid.

Section
Reactions