Petr Sedláček: Zapojení České republiky do mezinárodního úsilí o posílení globální měnové a finanční stability.

1. VYDÁNÍ. PRAHA: GRADA PUBLISHING, 2020, 176 STRAN, ISBN 978-80-271-1737-6

  • Stanislav Šaroch ŠKODA AUTO University, Czech Republic, stanislav.saroch@savs.cz

Abstract

Po celou historii se mezinárodní společenství snaží posílit globální měnovou a finanční stabilitu. Předkládaná publikace ukazuje, jakým způsobem se Česká republika podílela a podílí na tomto mezinárodním úsilí v oblasti globální governance, mezinárodního dohledu MMF, kurzů a kurzových režimů, řízení kapitálových toků a globální sítě finanční záchrany. V oblasti mezinárodních měn je pozornost věnována především problematice přijetí eura. Autor též ukazuje naši participaci při posilování důvěryhodnosti a stability finančního systému, včetně našeho zapojení do mezinárodní spolupráce. Autor je bývalým členem ČNB, kde se zabýval problematikou MMF a SB. Participoval v rámci EU jako alternát zástupce ČNB na jednáních podvýboru EFC pro otázky MMF (SCIMF) a působil též řadu let v expertní komisi podvýboru pro zahraniční záležitosti ECB. Publikace je určená nejen studentům vysokých škol, pracovníkům státní správy a představitelům finančního sektoru, ale také všem, kteří hledají souvislosti mezinárodních reformních opatření a přístupu ČR. 

Author Biography

Stanislav Šaroch, ŠKODA AUTO University, Czech Republic, stanislav.saroch@savs.cz

Stanislav Šaroch specializes in economic policy, European integration and EU competitiveness. He is currently the guarantor of institutional research at ŠKODA AUTO University and also works at the Department of World Economy, the Faculty of International Relations in the University of Economics, Prague. He was appointed professor in 2018 for the field of International Economic Relations. He has been a member of the Czech Economic Society since the 1990s. He is a member of the scientific board of the Czech Banking Association and the editor of the Review of Economic Perspectives.

Section
Book Reviews