Šárka Waisová: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích

  • Jan Eichler

Abstract

Šárka Waisová: Řešení konfliktů v mezinárodních vztazích. 1. vydání. Praha: Portál, 2005, 206 stran, ISBN 80-7178-390-0.

Author Biography

Jan Eichler

 

 

Section
Book Reviews