Kdo vyzbrojil Irák?

Zdeněk Kříž


Abstrakt: K nejdůležitějším faktorům, ovlivňujícím (nejen transatlantickou) diskuzi o Iráku, patří úzké ekonomické vazby mezi Saddámem Hussajnem a zeměmi nesouhlasícími s ozbrojenými akcemi proti jeho režimu. Nejvýznamnějším projevem těchto vazeb je rozsáhlý obchod se zbraněmi. Analýza procesu vyzbrojování Iráku odhalila, že nejzatvrzelejší odpůrci ozbrojeného zásahu proti Iráku byly zároveň i zeměmi, které se nejvíce angažovaly do zbrojařských obchodů s Irákem, ať již šlo o zbraně, či o technologickou kapacitu na jejich výrobu. Irácký jaderný program byl významnou měrou podporován francouzskými a německými firmami. Německé firmy současně patřily k těm, které Iráku pomáhaly s chemickým zbrojením. Rakety SCUD - hlavní nosiče zbraní hromadného ničení - Iráku dodal SSSR a o jejich další technologické zdokonalování se zasloužili především němečtí odborníci. K hlavním dodavatelům konvenčních zbraní do Iráku za vlády Saddáma Hussajna patřily SSSR, Francie, Čína, ČSSR a Polsko. Ve srovnání s tím je role, kterou v iráckých zbrojních programech sehrály USA a Velká Británie, spíše zanedbatelná.

Klíčová slova: Irák, zbraně, jaderný program, hlavní dodavatelé


Full Text: PDF